Типоберба

Типоберба 2012 је друга радионица типографске ћирилице одржана у Тршићу у организацији Типометра, а под покровитељством Министарства културе Србије. Циљ радионице био је стварање оригиналних ћириличних типографских писама, као и почетак реконструкције рукописа Вука Стефановића Караџића. Учесници су кроз стручна теоријска предавања унапредили знања о основама напредног програмирања као и рада са мулти-мастер фонтовима. У исто време се у Тршићу одржавао 78. Вуков сабор, на коме је Типоберба учествовала у виду изложбе на којој су представљена писма настала на предходној радионици.