Поред прелепе и очуване природе, коју карактеришу пропланци, густе шуме и мноштво потока, ови брдовити предели нуде и идиличан амбиент старе и ретко где очуване Србије, каква је била у 18. и 19. веку. Етно центар садржи 35 објеката народног градитељства, који су под заштитом, а могу се видети куће, вајати, качаре, млекаре, чардаци, амбари, плетаре, воденице, црква и магазе повезане стазама од макадама и